Serbiamap.Mobile za JavaME sisteme

Sadržaj

Novosti

Novo u verziji 1.8 :

 • Kompletirana lokalizacija programa za srpski jezik
 • Novi meni interfejs
 • Dodato je nekoliko novih tipova objekata za pretraživanje
 • Generisanje i čuvanje GPS treka (tracklog)

Opis

Java aplikacija Serbiamap.Mobile je namenjena za brzu i efikasnu online pretragu georeferenciranih odrednica iz naše baze podataka.

Program omogućuje sledeće funcionalnosti:

 • Pokretanje GPS prijemika na vašem uređaju, ukoliko je on prisutan. U ovom trenutku podržani su samo integrisani GPS prijemnici.
 • Pretraživanje baze geoodrednica u online režimu (putem Internet konekcije), i to po više kriterijuma - po imenu, tipu odrednice, kao i po rastojanju, odnosno - poslednja stavka omogućuje da fitrirate rezultate pretrage po udaljenosti od vaše trenutne GPS lokacije. Na ovaj način možete ustanoviti , na primer, koja benzinska pumpa vam je najbliža, ili listu hotela u gradu u kojem se nalazite.
 • Novo u verziji 1.2 - GPS praćenje - omogućeno slanje trenutne GPS pozicije serveru za prikaz lokacije na mapama serbiamap.net u realnom vremenu.
 • Novo u verziji 1.1 - Pretraživanje ulica za veći broj gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, NIš, Kragujevac, Kraljevo, itd). Kao i kod pretraživanja geoodrednica, poziciju svake ulice možete pogledati na mapi, koristeći opciju Show Map.
 • Poziciju svakog objekta koji se nađe u rezultatima pretrage možete pogledati na mapi, koristeći opciju Show.
 • Objekti obično sadrže kratak opis (adresa, kontakt telefon - zavisno od tipa objekta). Ove detalje pregledate komandom Info.
 • Kod uređaja koji nemaju integrisani GPS prijemnik, ili ako vas zanimaju sadržaji u blizini neke druge pozicije, osim vaše trenutne GPS lokacije, možete koristiti koncept simulirane GPS lokacije - to jest, možete postaviti referentnu tačku koja će se pri pretrazi po rastojanju ponašati kao vaša trenutna GPS pozicija. Referentnu tačku zadajete opcijom Simulate Position - i to na jedan od dva načina - ili tako što ćete neki od objekata iz rezultata pretrage proglasiti za referentnu tačku, ili tako što ćete na mapi centralnu tačku (označenu crvenim krstićem) proglasiti referentnom. Na ovaj način, možete efikasno pretraživati bazu odrednica bez ikakve potrebe za GPS prijemnikom na uređaju.
 • Program radi ili sa pravom GPS lokacijom (dobijenom od prijemnika, ako postoji), ili sa simulirnom pozicijom - ne može istovremeno da koristi obe. Da biste postavili simuliranu poziciju, morate prethodno iskjučiti praćenje satelita (ako je pokrenuto).

Programski zahtevi:

 • Na uređaju je instalirana Java Sun Micro Edition (uglavnom fabrički instalirano kod novijih telefona)
 • Java ispunjava standarde CLDC-1.1 i MIDP-2.0 (uglavnom ispunjeno na novijim telefonima - proverite u podešenjima vašeg telefona). Ukoliko navedeni minimum standarda nije ispunjen, molimo vas, nemojte instalirati program !

Download:

Serbiamap.Mobile za Java mobilne telefone
Programska verzija 1.8 (26.11.2011)
Potrebno : JavaME (CLDC-1.1, MIDP-2.0) na uređaju

Program možete instalirati na dva načina - direktno, klikom na donji link iz browsera vašeg mobilnog uređaja, ili preuzimanjem instalacionog paketa na PC računar i prebacivanjem na telefon..Preuzmite zipovani fajl i raspakujte ga na svom računaru. Distribucija sadrži .jar i .jad fajlove za osnovnu verziju programa. Fajlove treba prebaciti na karticu mobilnog telefona. Instalaciju pokrećete preko .jad fajla.

Serbimap.Mobile 1.8 - PC (serbiamap.net.zip - 272KB)

Serbimap.Mobile 1.8 - Mobilni (direktna instalacija) (~216 KB)  

Instalacioni link za browser mobilnog telefona : http://www.serbiamap.net/ota.ashx?f=serbiamap.mobile

Serbimap.Mobile 1.8 - na Opera Store (preuzmite aplikaciju sa najvećeg svetskog servisa za distribuciju mobilnih aplikacija Opera Store)

Screenshots:

Česta pitanja (Uputstvo)

 1. Na svom mobilnom uređaju nemam integrisani GPS čip. Kako da potražim neku lokaciju u svojoj blizini?

  Za pretraživanje po rastojanju potrebno je da zadate referentnu poziciju, odnosno lokaciju čiju okolinu pretražujete. Npr. ako želite da potražite hotele u Novom Sadu, učinite to na sledeći način:

  Iz glavnog menija odaberite Search Location, a zatim u polje Search Term unesite "novi sad" (veličina slova je nebitna, možete i da unesete samo početak naziva, npr. samo "novi"), a u polju Type odaberite "Populated places". Startujte pretragu komandom Search.

  U listi rezultata, odaberite grad Novi Sad, otvorite meni i kliknite opciju Simulated location. Na ovaj način postavili ste svoj trenutni položaj u Novi Sad. Vratite se opcijom Back na glavni ekran aplikacije - koordinate Novog Sada su ispisane kao vaša trenutna pozicija.

  Opcijom Search Location ponovo uđite u formular za pretraživanje - primetićete da se pojavilo treće polje koje koje omogućuje odabir rastojanja od referentne tačke. Sve što je potrebno za željenu pretragu je da u polju Type odaberete "Hotels", a u polju Distance npr. "10km" (polje Search Term može da ostane prazno) i da kliknete komandu Search. U listi rezultata dobićete sve hotele iz naše baze podataka u krugu od 10km od referentne tačke. Ako želite da potražite neki poseban hotel ili da suzite listu rezultata u polju Search Term unesite naziv ili početak naziva hotela.

 2. Kako su određena rastojanja rezultata?

  Rastojanja su proste geometrijske udaljenosti od referentne tačke. Ako ste referentnu tačku odabrali na prethodno opisan način, dobićete rastojanje od lokacije koja je u našoj bazi podataka uzeta kao referentna za Novi Sad. Razume se, u razmerama jednog grada (par stotina metara), za pretragu je bitno gde se nalazi referentna tačka.

 3. Kako promeniti referentnu tačku ili kako odabrati proizvoljnu referentnu tačku?

  Referentna tačka (ili simulirana lokacija) se može zadati i na drugi način - preko mape.

  Isto kao u prethodnoj opciji, potražite Novi Sad preko modula Search Location. Kada se otvori lista rezultata osnovne pretrage, odaberite grad Novi Sad, a zatim iz menija odaberite opciju Show Map. U novom prozoru se otvara mapa odabrane lokacije po kojoj se može kretati tasterima i koja se može zumirati po potrebi (opcije menija Zoom In/Zoom Out). Crveni krstić u sredini ekrana pokazuje centar mape. Ako iz menija odaberete opciju Simulated Location, referentna tačka će biti postavljena tamo gde pokazuje crveni krstić (končanica, nišan).

  Ovaj način zadavanja fiktivne lokacije ima jedan korak više od onog koji je opisan u prvom paragrafu, ali vam zauzvrat pruža apsolutnu slobodu pri odabiru referentne tačke. Na primer, možete odabrati približnu lokaciju na nekom drumu, ako želite da potražite benziske stanice u blizini, i slično.

 4. GPS čip i referentna tačka?

  Ako imate GPS čip na uređaju, za referentnu tačku se automatski uzima vaša realna lokacija (razume se, posle pokretanja opcije Start GPS i izračunavanja pozicije nakon hvatanja validnog signala).

  U ovim okolnostima, referentnu tačku (radi pretraživanja po blizini oko lokacije koja nije vaša realna pozicija) možete zadati i na prethodno opisane načine, samo morate privremeno zaustaviti GPS servis. GPS servis uvek ima prednost u odnosu na fiktivno zadatu lokaciju, odnosno realna lokacija "gazi" simuliranu lokaciju.

 5. Izbor mrežne pristupne tačke APN (Access Point Name)

  Kao i za sve druge Java aplikacije, najpouzdaniji način pristupa mreži je GPRS Internet. Zbog različitih verzija WAP protokola, kao i zbog često nekompletnih podešenja WAP pristupa na mobilnim uređajima (nedostajući parametri proksi servera), nije uvek sigurno da će mrežni pristup biti omogućen na odgovarajući način preko WAP i MMS mreža. Ipak, u trenutnim okolnostima, preporučeni (najjeftiniji, najkomforniji) način pristupa je preko WiFi tačaka, gde je to moguće i na uređajima koji podržavaju ovaj vid komunikacije sa Internetom.