Sistem za GPS praćenje u realnom vremenu

Uvod

Sistem za GPS praćenje omogućuje da se sa mobilnog uređaja preko Interneta pošalje aktuelna GPS lokacija za pregled na našim mapama u realnom vremenu. Da bi mobilni klijent mogao da pošalje svoju poziciju, na mobilnom telefonu treba da bude instalirana Java aplikacija Serbiamap.Mobile (verzija 1.3 ili novija).

Najnoviju verziju aplikacije Serbiamap.Mobile možete besplatno preuzeti na našoj stranici Serbiamap.Mobile download.

Korisnički nalog

Uslov za slanje i praćenje GPS podataka je otvaranje korisničkog naloga na našem sajtu. Ispunjavanjem standardnog registracionog obrasca, istovremeno dobijate web nalog za pristup stranici za praćenje i klijentski nalog za slanje podataka sa mobilnog telefona.

Svakom web nalogu odgovara istoimeni nalog za mobilni uređaj (sa istom lozinkom, takođe). Pored toga, svaki web nalog može otvoriti dodatne klijentske naloge za mobilne uređaje, odnosno, moguće je jednostavno oformiti grupu mobilnih korisnika (objekata, vozila) za praćenje u realnom vremenu.

Anonimni javni klijenski nalozi

Pored standarnih naloga, pomenutih u prethodnom odeljku, na klijentskim uređajima možete aktiviranje slanja podataka koji će biti vidljivi svim posetiocima sajta. U te svrhe, na mobilnom uređaju, u aplikaciji Serbiamap.Mobile možete iskoristiti korisničko ime koje pocinje sa "public" (npr "public2345" ili "publictest1"), a lozinka može ostati prazna (ne koristi se).

Javni klijenski nalozi su slabi, tako da treba odabrati korisničko ime koje se sigurno ne preklapa sa imenom nekog drugog korisnika.

Napominjemo da javne naloge treba koristiti isključivo u svrhe probe ili zabave, jer su podaci javno vidljivi.

Klijentska aplikacija Serbiamap.Mobile

Počev od verzije 1.3 Java aplikacija za mobilne telefone Serbimap.Mobile omogućuje slanje GPS lokacije sa uređaja koji imaju ugrađeni GPS čip. Za pokretanje ove operacije potrebno je startovati GPS prijem (opcija Start GPS), a zatim iz glavnog menija odabrati opciju Live Tracking, uneti korisničko ime i lozinku i pokrenuti Start. Nakon ovoga, serveru se svakih 30 sekundi šalje poslednja GPS lokacija.

Osim slanja GPS podataka, Serbiamap.Mobile omogućuje i druge korisne funkcije. Preuzmite poslednju verziju i pročitajte više na našoj stranici Serbiamap.Mobile download.

GPS praćenje

Na početnoj stranici sa preglednom mapom nalazi se dugme sa metom koje omogućuje da sa svog mobilnog uređaja očitate trenutnu lokaciju (razume se, ako je ovaj servis na vašem telefonu uključen). Pri prvom očitavanju treba da potvrdite dozvolu za pristup informaciji o vašoj lokaciji. Kada je lokacija očitana, na mapi se prikazuje crveni trepćući marker koji pokazuje vaš položaj na mapi.

Ukoliko želite da javno podelite vašu trenutnu lokaciju, pritisnite dugme za deljenje i vaš trenutni položaj se šalje serveru.

Pregled javnih podeljenih lokacija u relnom vremenu se otvara klikom na dugme sa povisilicom . Lokacije su na mapi označene ljubičastim markerima. Tamni markeri su aktivni (GPS podatak je iz zadnjih 30 minuta), a svetli su "neaktivni", odnosno, stariji od 20 minuta. Klikom na marker dobijate dodatne informacije o javno podeljenoj lokaciji.

NAPOMENA: Imajte u vidu da neki mobilni uređaji zaustavljaju aplikacije kada se ekran zaključa. Za dugotrajno praćenje, možda je potrebno da isključite zaključavanje ekrana na vašem mobilnom uređaju.